informacja m Koleżanki, Koledzy,
uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej zamieszczone zostały wzory formularzy dla lekarzy rezydentów i lekarzy specjalistów chcących skorzystać z uprawnień do podwyższenia wynagrodzenia wynikającego z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).

 Przygotowane w Naczelnej Izbie Lekarskiej formularze uwzględniają uwagi zgłoszone przez Ministerstwo Zdrowia.
Poniżej link do strony internetowej NIL z zamieszczonymi dokumentami:

https://www.nil.org.pl/aktualnosci/promobox/formularze-oswiadczen-do-uzyskania-podwyzszenia-wynagrodzenia

Uprzejmie prosimy o przekaznaie wiadomości Koleżankom i Kolegom zainterowanych tym tematem.