szkolenie m Koleżanki, Koledzy,

Uprzejmie informujemy, że Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska jest organizatorem kursu specjalizacyjnego z PRAWA MEDYCZNEGO.


Kurs odbędzie się dniach 7 - 9 maja 2018 r. w siedzibie Izby Lekarskiej w Olsztynie.
Kurs specjalizacyjny jednolity, przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) we wszystkich specjalnościach.
Dysponujemy wolnymi miejscami dla członków naszej Izby Lekarskiej.
Zapraszamy zainteresowanych do zgłaszania udziału w kursie. Zgłoszenia przyjmujemy na formularzach (druk zgłoszenia).

Z poważaniem,
Anna Lella
Prezes ORL Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej


Pobierz formularz zgłosznia (*doc)