zlwim m KOMUNIKAT KAPITUŁY ODZNACZENIA

lista odznaczonych

 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Uprzejmie przypominamy, że zbliża się XIV edycja nadania Odznaczeń "Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur", które będą wręczone na Okręgowym Zjeździe Lekarzy w dniu 25 marca 2017 r.
Pragniemy poinformować, że Kapituła ustaliła, iż termin składania wniosków o nadanie Odznaczenia i listów promocyjnych minie z dniem 20 lutego 2017 roku.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatów (druk zgłoszenia *.doc).

Kanclerz Kapituły
Lek. dent. Leszek Dudziński