oc lekarzy_mKomisja Ubezpieczeń Lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej rekomenduje na rok 2016 ofertę Ubezpieczeń OC złożoną przez TU Inter Polska S.A. Oferta skalkulowana jest w cenie oferty z roku 2015 z możliwością zwiększenia sumy ubezpieczenia. Proponujemy zapoznanie się z ofertą ubezpieczeń pakietowych. Lekarzy pracujących na kontraktach informujemy o możliwości zabezpieczenia dochodów na wypadek czasowej niezdolności do pracy. 

Zapraszamy do wznawiania polis w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 25 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2013r, poz 217), przypominamy o obowiązku aktualizacji danych dotyczących posiadania aktualnej polisy potwierdzającej zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez lekarza/lekarza dentystę udzielającego świadczeń medycznych w ramach praktyki zawodowej.

Informację o ubezpieczeniu należy składać na wniosku (druk w dziale rejestru) lub przedłożyć kserokopię polisy w biurze Izby Lekarskiej, każdorazowo po zawarciu umowy ubezpieczeniowej (w ciągu 7 dni po jej zawarciu). (Telefon do kontaktu 89 539-19-29 w. 45).

Artur Gołębiowski
Przewodniczący Komisji Ubezpieczeń Lekarzy