Główne stanowiska ORL i Prezydium ORL:

Apel
Okęgowej Rady Lekarskiej
Warminsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 11 grudnia 2019 roku
w sprawie zwiększenia nakładów na ochronę zadrowia w województwie warmińsko-mazurskim

Stanowisko
Okęgowej Rady Lekarskiej
Warminsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 11 grudnia 2019 roku

Apel
Okęgowej Rady Lekarskiej
Warminsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2019 roku
do Ministra Zdrowia

Stanowisko
Okęgowej Rady Lekarskiej
Warminsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 22 sierpnia 2018 roku
w przedmiocie równego traktowania lekarzy i lekarzy dentystów spoza obszaru Unii Europejskiej

Apel
Prezydium Okęgowej Rady Lekarskiej
Warminsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 11 października 2017 roku
do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Stanowisko
Okęgowej Rady Lekarskiej
Warminsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 4 października 2017 roku

Stanowisko
Okęgowej Rady Lekarskiej
Warminsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 27 września 2017 roku
dotyczące zatrudniania w Polsce lekarzy spoza Unii Europejskiej

Apel Nr. 3Apel Nr. 3
Okęgowej Rady Lekarskiej
Warminsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 15 lutego 2017 roku
do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Apel Nr. 2
Okęgowej Rady Lekarskiej
Warminsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 15 lutego 2017 roku
do Ministra Zdrowia

Apel Nr. 1
Okęgowej Rady Lekarskiej
Warminsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 15 lutego 2017 roku
do Ministra Zdrowia

STANOWISKO
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 22 czerwca 2016r.

STANOWISKO
Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 17 lutego 2016r.

STANOWISKO
Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 17 lutego 2016r.
w sprawie zniesienia zakazu zatrudniania w praktykach zawodowych innego lekarza lub lekarza dentysty

STANOWISKO
Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 20 stycznia 2016r.
w sprawie sytuacji "Szpitala Giżyckiego" Sp. z o.o. w Giżycku

UCHWAŁA
Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 13 maja 2015r.
w sprawie przekazania darowizny pieniężnej w kwocie 5 000 zł na rzeca ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu

STANOWISKO
Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 15 kwietnia 2015r.
w sprawie sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

STANOWISKO
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 31 grudnia 2014r.
w sprawie protestów lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

STANOWISKO
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 15 października 2014r.
po spotkaniu konsultantów wojewódzkich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

STANOWISKO
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 3 grudnia 2014r.
w sprawie tzw. "Pakietu onkologiczno-kolejkowego".

STANOWISKO
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 7 maja 2014r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

APEL
Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 18 września 2013r.

APEL
Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 12 czerwca 2013r.
do środowiska lekarskiego Regionu Warmii i Mazur

STANOWISKO
Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 13 czerwca 2012r.
w sprawie odwoływania ordynatorów oddziałów

STANOWISKO
Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 16 listopada 2011r.
w sprawie zapisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

APEL
Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskiej lzby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 17 sierpnia 2011r.
do Monistra Zdrowia:
"o przekazanie środków finansowych"


 APEL
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskiej lzby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 23 lutego 2011r.
w sprawie projektu:
"Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ulicy Warszawskiej w Olsztynie Szpital Uniwersytecki"

STANOWISKO
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskiej lzby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 29 września 2010r.
w sprawie projektów następujących aktów prawnych:
ustawy o działalności leczniczej,
ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekaza i lekarza dentysty,
ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 


 STANOWISKO
Komisji Stomatologicznej
Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskilej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 29 września 2010r.
w sprawie projektów następujących aktów prawnych:
ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,
ustawy o działalności leczniczej i ustawy o zawodzie lakarza i lekarza dentysty,
rozporządzenia Ministra finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujacych.

STANOWISKO
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 23 czerwca 2010r.
w sprawie projektu uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczecej zmiany ustawy
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (OC lekarzy i lekarzy dentystów)

STANOWISKO
Prezydium Okregowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskiej lzby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie zapoznania się z planem finansowym Warmińsko-Mazurskiego Oddziału NFZ
na 2010 rok. 

STANOWISKO
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
z dnia
16 grudnia 2009r.
w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w województwie warmińsko-mazurskim
w roku 2010.
 

w sprawie projektu ?Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ulicy Warszawskiej w Olsztynie Szpital Uniwersytecki?