W związku z zagrożeniem epidemicznym na podstawie Zarządzenia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 13 marca 2020r. oraz Zarządzenia Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej  w Olsztynie z dnia 13 marca 2020r. w dniach od 13 marca 2020r. do 31 marca 2020r. wszystkie przesłuchania, posiedzenia oraz rozprawy zostały odroczone. O nowych terminach strony zostaną powiadomione z urzędu drogą elektroniczną, telefoniczną lub drogą pocztową.

OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI 

VIII KADENCJI (2018-2022) w składzie:


Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego:

   lek. Piotr M. Niemier

Zastępca Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego:

   dr n. med. Tomasz Bujnowski

   lek. dent. Krystyna I. Przybyłek

Członkowie Okręgowego Sądu Lekarskiego:

   dr n. med. Krzysztof J. Bednarski

   lek. dent. Krzysztof Cieciuch

   lek. Anna W. Betley-Duda

    dr n. med. Tomasz Bujnowski

   lek. Danuta Dąbrowska-Parfianowicz

   dr n. med. Maria Dowgird

   dr n. med. Michał Grabala

    lek. Andrzej Górski

    lek. Emilia I. Klimek-Krankowska

    lek. Witold J. Kołtun

    lek. dent. Julia J. Kopańska

    lek. Anna M. Krakowińska

    dr n. med. Krzysztof Z. Lejmanowicz

    lek. Tomasz Lewandowski

    lek. Andrzej Lipiński

    lek. Irena H. Mierzejewska-Grabowska

    lek. dent. Magdalena Milbrat-Pyżyńska

    lek. Stanisław J. Niepsuj

    lek. Iwona Nowagiel

    dr n. med. Wiesław Pesta 

    lek. Maria G. Pieszak

    dr n. med. Artur W. Piktel

    lek. Katarzyna A. Price

    lek. Marek H. Sajkowski

    lek. dent. Marcela Sajkowska

    lek. Andrzej P. Sęk

    lek. Grażyna M. Sorbaj-Sucharska

    lek. Grażyna Sykisz-Mikucka

    lek. Elżbieta M. Tańcula

    lek. dent. Anna Wojciechowska

    lek. Krzysztof Woźniak

    lek. Marek Woźniak


Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich (pdf)