OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI 

VII KADENCJI (2013-2017) w składzie:


Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego:

   lek. Zygmunt Ziółkiewicz

Wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego:

   lek. Piotr Niemier

   lek. dent. Krystyna Przybyłek

Członkowie Okręgowego Sądu Lekarskiego:

   lek. Anna Betley-Duda

   dr n. med. Jerzy Bortkiewicz

    dr n. med. Tomasz Bujnowski

    lek. Andrzej Górski

    lek. Emilia Klimek-Krankowska

    lek. Witold Kołtun

    lek. dent. Julia Kopańska

    lek. Anna Krakowińska

    lek. Andrzej Lipiński

    lek. Irena Mierzejewska-Grabowska

    lek. dent. Magdalena Milbrat

    lek. Maria Pieszak

    dr n. med. Artur Piktel

    lek. Katarzyna Price

    lek. Marek Sajkowski

    lek. Grażyna Sorbaj-Sucharska

    lek. dent. Leszek Stypułkowski

    lek. Grażyna Sykisz-Mikucka

    lek. dent. Anna Wojciechowska

    lek. Krzysztof Woźniak

    lek. Marek Woźniak


Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich (pdf)