Pismo Pana Ministra Janusza Cieszyńskiego dotyczące wejścia w życie obowiązku stosowania elektronicznej recepty.

Pobierz pismo |pdf|  E-recepta
Stanowisko Nr 19/19/VIII
Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 22 listopada 2019 r

21 listopada 2019 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie Prezydium NRL z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Panem Januszem Cieszyńskim. W spotkaniu udział wzięła zaproszona delegacja Federacji Porozumienie Zielonogórskie: prezes Jacek Krajewski i wiceprezes Tomasz Zieliński. Z oczywistych względów dyskusja koncentrowała się wokół mającego wejść w życie z początkiem 2020 r. obowiązku wystawiania recept w postaci elektronicznej.
Za kluczowe należy uznać ustalenie, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, wystawienie po 7 stycznia 2020 r. - w przypadku braku dostępu do Systemu Informacji Medycznej - recepty w postaci papierowej jest uprawnieniem osoby wystawiającej receptę, zabezpiecza potrzeby pacjenta i nie jest obarczone ryzykiem sankcji. Brak jest również powodów, dla których recepta taka mogłaby spotkać się z odmową realizacji.
Strona lekarska podkreśliła, że dokonywane przez placówki medyczne inwestycje w zakup oprogramowania wymagają pewności co do trwałości i bezpieczeństwa gromadzonych w nim danych osobowych i danych o leczeniu. Z tego względu przypomniano, ze PNRL domaga się stworzenia przez Ministerstwo Zdrowia warunków do migracji danych - procedura ta jest niezbędna dla zachowania prawa pacjenta do dokumentacji medycznej i jest elementarnym wymogiem konkurencyjności na rynku oprogramowania medycznego. Strona lekarska uzyskała zapewnienie ministra J. Cieszyńskiego, że w toku dalszych prac nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. rodzajów i wzoru dokumentacji medycznej, postulat ten będzie uwzględniony. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się do pełnej współpracy ze środowiskiem lekarskim podczas wdrażania projektu e-recepty.
Przygotowana przez władze publiczne ogólnodostępna aplikacja gabinet.gov.pl, choć przydatna głównie w indywidualnych praktykach, po usprawnieniu niektórych funkcjonalności może być użytecznym narzędziem do wystawiania recept elektronicznych.

Pliki do pobrania:

Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia e-recepty |pdf|


 

 

Od 8 stycznia 2020r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w formie elektronicznej,  tzw. e-recepta. Forma papierowa będzie obowiązywała tylko w kilku przypadkach, m.in. receptę  pro auctore, pro familiae można wystawiać w formie papierowej (do 2025r.).

schemat e-recepta

W celu przygotowania się do wystawiania e-recepty należy pokonać kilka procedur:

Krok pierwszy - uzyskanie bezpiecznego profilu zaufanego ePUAP:

1. zakładamy konto w systemie ePUAP: https://pz.gov.pl/pz/register
- po założeniu konta składamy wniosek o profil zaufany
- następnie, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista dostępna jest na stronie https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList
Po potwierdzeniu tożsamości można posługiwać się profilem zaufanym ePUAP.
2. lub uzyskujemy podpis elektroniczny - informacje na stronie Ministerstwa Gospodarki:
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Dzialalnosc+gospodarcza+i+e-przedsiebiorczosc/Podpis+elektroniczny

Krok drugi - rejestracja w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą:

- wchodzimy na stronę Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (http://rpwdl.csioz.gov.pl/ )
- wybieramy opcje ZAREJESTRUJ a następnie aplikację "Rejestr Praktyk Zawodowych Lekarzy i Lekarzy Dentystów"
- następnie należy złożyć wniosek o uprawnienia do Księgi rejestrowej jeżeli jeszcze nie był składany. Wzór takiego wniosku można pobrać tutaj:  |Wniosek o nadanie uprawnień|
- uprawnienia nadają Izby Lekarskie. Poniższy wniosek należy wydrukować, wypełnić i złożyć osobiście, listownie, e-mailowo ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub faksem do właściwej Izby Lekarskiej (fax: 89 539 19 29 w. 11 ). Izba Lekarska weryfikuje wniosek i nadaje uprawnienia.

Krok trzeci - podłączenia się do Systemu P1

podłączenia się podmiotu leczniczego jako praktyka lekarska do Systemu P1
(dla lekarzy, którzy posiadają program gabinetowy)

W celu podłączenia się podmiotu leczniczego jako praktyka lekarska do Systemu P1, na stronie rpwdl.csioz.gov.pl należy złożyć wniosek o założenie konta w P1 i wygenerowanie certyfikatów. ("Utwórz wniosek praktyka lekarska">>>"Wniosek o założenie konta w P1 i wygenerowanie certyfikatów")

Poniżej znajduje się link do filmu instruktażowego, który poprowadzi krok po kroku do Platformy P1:

skladanie wniosku_youtube

podłączenia się podmiotu leczniczego jako praktyka lekarska do Systemu P1 przez aplikację gabinet.gov.pl
(dla lekarzy, którzy nie posiadają programu gabinetowego)

Recepty można również wystawiać poprzez stronę/aplikację gabinet.gov.pl, gdzie umieszczono instrukcję procedur wystawiania e-recepty i e-skierowania. Do zalogowania jest konieczne posiadanie profilu zaufanego. Ważne aby w księdze rejestrowej mieć uzupełnione pole z numerem telefonu - dla prawidłowego działania możliwości podpisania e-recepty