Interpretacja Ministerstwa Zdrowia sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz-U. poz-949)

>>pobierz>>

 

Sąd poszukuje biegłych sądowych

>>pobierz>>

 

List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dr Macieja Hamankiewicza w sprawie prowadzonej kampanii Światowego Stowarzyszenia Lekarzy na rzecz szczepienia przeciwko grypie.

>>pobierz>>

 
Procedury postępowania w przypadku wirusa EBOLA
 

"Zapobieganie zakażeniom" - prezentacja ze szkolenia PTS 16 marca 2013r

>>pobierz>>

 

Wzór umowy cywilnoprawnej (np. kontrakt ze szpitalem)

>>pobierz>>

 

Wzory wybranych dokumentów medycznych z prezentacji Pani dr n. med. Justyny Zajdel

<<pobierz>>

 
Dokumentacja medyczna - przepisy prawne >>pobierz>>
 
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  >>pobierz>>
 
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - komentarz >>pobierz>>