E-Recepta

Od 8 stycznia 2020r. wszedł w życie obowiązek wystawiania recept w formie elektronicznej,  tzw. e-recepta. Forma papierowa będzie obowiązywała tylko w kilku przypadkach, m.in. receptę  pro auctore, pro familiae można wystawiać w formie papierowej (do 2025 r.).

Aby wystawić e-receptę należy :

Krok pierwszy:  uzyskanie bezpiecznego profilu zaufanego ePUAP:

  1. zakładamy konto w systemie ePUAP: https://pz.gov.pl/pz/register.
    Po założeniu konta składamy wniosek o profil zaufany, Następnie, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista dostępna jest na stronie https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList
    Po potwierdzeniu tożsamości można posługiwać się profilem zaufanym ePUAP lub uzyskujemy podpis elektroniczny – informacje na stronie Ministerstwa Gospodarki:
    http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Dzialalnosc+gospodarcza+i+e-przedsiebiorczosc/Podpis+elektroniczny

Krok drugi: rejestracja w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą:

  1. wchodzimy na stronę Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (http://rpwdl.csioz.gov.pl/ )
  2. wybieramy opcje ZAREJESTRUJ a następnie aplikację „Rejestr Praktyk Zawodowych Lekarzy i Lekarzy Dentystów”
  3. następnie składamy  wniosek o uprawnienia do Księgi rejestrowej jeżeli jeszcze nie był składany.

Wzór takiego wniosku można pobrać tutaj:  |Wniosek o nadanie uprawnień| 

– uprawnienia nadają Izby Lekarskie. Poniższy wniosek należy wydrukować, wypełnić i złożyć osobiście, listownie, e-mailowo
(olsztyn@hipokrates.org) lub faksem do właściwej Izby Lekarskiej
(fax: 89 539 19 29 w. 11).
Izba Lekarska weryfikuje wniosek i nadaje uprawnienia.

Krok trzeci: podłączenia się do Systemu P1

podłączenia się podmiotu leczniczego jako praktyka lekarska do Systemu P1
(dla lekarzy, którzy posiadają program gabinetowy)

W celu podłączenia się podmiotu leczniczego jako praktyka lekarska do Systemu P1, na stronie www.rpwdl.csioz.gov.pl należy złożyć wniosek o założenie konta w P1 i wygenerowanie certyfikatów. („Utwórz wniosek praktyka lekarska”>>>”Wniosek o założenie konta w P1 i wygenerowanie certyfikatów”)

Poniżej znajduje się link do filmu instruktażowego, który poprowadzi krok po kroku do Platformy P1: podłączenia się podmiotu leczniczego jako praktyka lekarska do Systemu P1 przez aplikację gabinet.gov.pl (dla lekarzy, którzy nie posiadają programu gabinetowego)

Recepty można również wystawiać poprzez stronę/aplikację gabinet.gov.pl, gdzie umieszczono instrukcję procedur wystawiania e-recepty i e-skierowania. Do zalogowania jest konieczne posiadanie profilu zaufanego.

Ważne, aby w księdze rejestrowej mieć uzupełnione pole z numerem telefonu – dla prawidłowego działania możliwości podpisania e-recepty.

filmik dot. e-recept

 

Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 22 listopada 2019 r. nr 19/19/VIII >>pobierz>>