Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji

Okręgowy Zjazd Lekarzy zgodnie z art. 24 ustawy o izbach lekarskich:

  1. podejmuje uchwały w sprawach objętych zakresem działania izby;
  2. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet izby;
  3.  rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sprawozdania okręgowej komisji wyborczej;
  4. rozpatruje wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej;
  5. uchwala regulaminy: a) okręgowej rady lekarskiej, b) okręgowej komisji rewizyjnej;
  6.  ustala liczbę członków organów izby i okręgowej komisji wyborczej;
  7. dokonuje spośród delegatów na zjazd wyboru prezesa i członków okręgowej rady lekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowej komisji wyborczej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy;
  8. dokonuje spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępujący okręgowy sąd lekarski wyboru członków okręgowego sądu lekarskiego oraz spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępującego okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wyboru zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
  9. określa wykaz funkcji w okręgowej izbie lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane.

DELEGACI NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY VIII KADENCJI (2018-2022)

lek. Jarosław Abramczyk
lek. Stanisław Sławomir Adamowicz
lek. Ewa Agnieszka Andrasz
lek. dent. Anna Maria Andrzejkowicz-Fortuna
lek. dent Irena Bałdowska
lek. Kazimierz Władysław Barwiński
dr n. med. Krzysztof Jan Bednarski
lek. Anna Wanda Betley-Duda
lek. Wojciech Jerzy Broszkiewicz
dr n. med. Tomasz Bujnowski
dr n. med. Jan Bykowski
lek. Antoni Celmer
lek. Anna Maria Chlebowska-Kulik
lek. dent Dorota Katarzyna Cichecka
dr n. med. Leszek Cichowski
lek. dent Krzysztof Cieciuch
lek. Krzysztof Jarosław Cybulak
lek. dent Leszek Tomasz Czapliński
lek. Marzena Dąbrowska
lek. Danuta Dąbrowska-Parfianowicz
dr n. med. Maria Dowgird
lek. dent Daniela Dowgwiłłowicz
lek. dent Leszek Władysław Dudziński
lek. Maria Wanda Dziejowska
lek. Edyta Dzierżyńska
lek. dent Małgorzata Izabela Eliszewska
lek. Mirona Joanna Flisikowska-Wilczek
lek. dent Artur Janusz Gołębiowski
dr n. med. Jerzy Waldemar Górny
lek. Andrzej Górski
lek. dent Eugeniusz Grygoruk
dr n. med. Zbigniew Gugnowski
lek. Oksana Huk
dr n. med. Beata Joanna Januszko-Giergielewicz
lek. dent Urszula Agnieszka Kaczmarek-Mielęcka
lek. Mirosława Kamińska
lek. Emilia Irena Klimek-Krankowska
dr n. med. Piotr Paweł Kocbach
lek. Witold Józef Kołtun
lek. Józef Korbut
lek. Mirosława Kozłowska
lek. dent Stanisława Krysztopik
lek. Michał Andrzej Kucharski
lek. Piotr Kulpaka
lek. dent Elżbieta Lachowicz
dr n. med. Krzysztof Zbigniew Lejmanowicz
lek. dent Anna Lella
lek. Krystyna Alicja Łaskarzewska-Resiak
lek. dent Regina Łukaszewicz
lek. Marcelina Hanna Major
dr n. med. Piotr Dariusz Malinowski
lek. Aleksandra Marciniak
lek. dent Magdalena Maśko
lek. Teodor Mączyński
lek. Małgorzata Mejzner
lek. Irena Halina Mierzejewska-Grabowska
lek. Ewa Maria Miłosz
lek. Joanna Dorota Misiewicz
lek. dent Katarzyna Maria Miśków
lek. Elżbieta Muśko
lek. Jerzy Muśko
lek. Piotr Marek Niemier
lek. Stanisław Józef Niepsuj
lek. Iwona Nowagiel
lek. Kazimierz Stanisław Olejarz
lek. Danuta Osmolińska-Topolska
dr n. med. Agnieszka Barbara Owczarczyk-Saczonek
lek. dent Joanna Panasiuk
lek. Jarosław Andrzej Parfianowicz
dr n. med. Wiesław Pesta
lek. Maria Grażyna Pieszak
dr n. med. Brygida Piotrowska-Wróbel
lek. Dorota Podczaska
lek. Katarzyna Anna Price
lek. dent Edyta Renata Pulińska
lek. Arkadiusz Edmund Pyszko
dr n. med. Janusz Reguła
lek. dent Sylwia Maria Rojek-Kiełpińska
dr n. med. Grzegorz Roman
lek. dent Agnieszka Magdalena Rutkowska
lek. Kamila Rybak
lek. dent Aneta Sadoń
lek. dent Marcela Sajkowska
lek. Marek Henryk Sajkowski
lek. Ewa Maria Sankowska
lek. Piotr Tadeusz Siwik
lek. Filip Sokołowski
lek. Grażyna Maria Sorbaj-Sucharska
lek. Anna Wioletta Stankiewicz
lek. Ewa Małgorzata Steckiewicz
lek. dent Leszek Stypułkowski
lek. Grażyna Sykisz-Mikucka
lek. Marta Szadurska-Noga
lek. Małgorzata Szmyt
lek. Piotr Andrzej Szmyt
lek. Joanna Krystyna Szymankiewicz-Czużdaniuk
lek. Sławomir Wojciech Szymański
lek. Elżbieta Małgorzata Tańcula
lek. Dorota Tarara
dr n. med. Ryszard Targoński
dr n. med. Jan Zygmunt Trusewicz
lek. Mateusz Jan Tyllo
lek. Halina Walas
lek. Robert Węgłowski
lek. Teresa Lidia Wiechecka
lek. dent Cezary Henryk Wieczorek
lek. Wiesława Jolanta Włodarczyk-Szczepańska
lek. dent Anna Wojciechowska
lek. Krzysztof Woźniak
lek. Marek Woźniak
lek. Andrzej Piotr Wyrębek
lek. Łukasz Zabłocki
lek. Marek Zabłocki
lek. dent Alicja Zagożdżon
lek. Ewa Renata Zakrzewska
lek. Katarzyna Małgorzata Ziniewicz
lek. dent. Katarzyna Krystyna Żółkiewicz-Kabać
lek. Roman Andrzej Żuralski

DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD LEKARZY VIII KADENCJI (2018-2022):

lek. Stanisław Sławomir Adamowicz
lek. dent. Leszek Władysław Dudziński
lek. Maria Wanda Dziejowska
lek. Mirona Joanna Flisikowska-Wilczek
lek. dent. Anna Lella
lek. Piotr Marek Niemier
lek. Jarosław Andrzej Parfianowicz
lek. Marta Szadurska-Noga
lek. Marek Zabłocki

Wybory VIII Kadencji