Anna Lella członkiem zarządu FDI

lek. dent. Anna Lella Członkiem Zarządu World Dental Federation!

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie  – lek. dent. Anna Lella – została Członkiem Zarządu World Dental Federation – największej organizacji lekarsko-dentystycznej na świecie. To pierwszy lekarz dentysta z Polski, który zasiądzie w ścisłym zarządzie FDI.

29 września 2021r. wyboru tego dokonali delegaci Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI (World Dental Federation). Instytucja ta zrzesza ponad 200 krajowych organizacji stomatologicznych z wszystkich kontynentów.

Zarząd World Dental Federation składa się z Prezydenta, Prezydenta-elekta, Skarbnika i 10 Radnych – członków zarządu, wybranych przez Zgromadzenie Ogólne. Oprócz tego w zebraniach zarządu biorą udział: Marszałek-Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego i Dyrektor Wykonawczy FDI , lecz bez prawa głosu. Dodatkowo w strukturze organizacyjnej FDI są komitety stałe i inne grupy robocze, dedykowane określonym obszarom, stanowią one ciało doradcze zarządu poprzez wydawane ekspertyzy i składane sprawozdania ze swojej działalności. Stałe komitety FDI to: Komitet ds. Praktyki Stomatologicznej, Komitet ds. Edukacji, Komitet ds. Komunikacji i Wsparcia Członków, Komisja Zdrowia Publicznego oraz  Komitet Naukowy.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego wybierano również członków komitetów stałych. Na tym polu także polska delegacja odniosła sukces – prof. Marzena Dominiak uzyskała zaufanie delegatów na reelekcję do Komitetu Edukacji na kolejną kadencję.

World Dental Federation założona została w Paryżu w 1900 roku pod nazwą Federation Dentaire Internationale, od której pochodzi do dzisiaj stosowany skrót FDI.

W FDI Naczelna Izba Lekarska tworzy wraz z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym Polski Komitet Narodowy, stanowiący wspólną reprezentację polskich lekarzy dentystów w jej strukturach.

Cele FDI zdefiniowane zostały w znowelizowanej w 2008 roku Konstytucji FDI. Ich główne założenia to: skupianie się na kreowaniu i uzgadnianiu wspólnej polityki środowiska stomatologicznego w zakresie zdrowia jamy ustnej, przedstawianie wspólnych, ogólnoświatowych  stanowisk w sprawach związanych ze stomatologią. Organizacja poświęca też wiele uwagi działaniom nakierowanym na wzrost znaczenia zdrowia jamy ustnej – zarówno wśród pacjentów, jak i władz różnego szczebla – to od nich głównie zależy położenie stomatologii w systemach ochrony zdrowia. Co więcej, FDI prowadzi programy edukacyjne (szczególnie skupiając się na regionach, w których zagadnienia stomatologiczne nie są jeszcze wystarczająco rozwinięte), budując tym samym własne programy w zakresie kształcenia ustawicznego, organizuje również doroczne kongresy, publikuje periodyk International Dental Journal (IDJ) oraz poprzez prowadzenie różnych kampanii wspiera aktywności organizacji członkowskich w działaniach prozdrowotnych.

Jedną z ważniejszych inicjatyw ostatnich lat było ustanowienie w 2007 roku przez Światowy Parlament Stomatologiczny FDI  „Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej”. Po raz pierwszy obchodzony on był rok później. Działania podejmowane w związku z ww. mają na celu promocję ochrony zdrowia jamy ustnej, intensyfikację świadomości nt. znaczenia zdrowia jamy ustnej i jego wpływu na ogólną kondycję człowieka.

„Leading the world to optimal oral health” czyli  „Prowadzić świat do optymalnego zdrowia jamy ustnej” to hasło, którym od kilku lat posługuje się FDI. Określa ono podstawowe cele organizacji.

FDI jest międzynarodowym głosem ponad miliona lekarzy dentystów. Współpracuje z agencjami Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz ze Światową Organizacja Zdrowia. World Dental Federation jest pozarządową organizacją non-profit, mającą swoją główną siedzibę w Genewie (Szwajcaria).

Lek. dent. Anna Lella reprezentuje polski samorząd lekarski jako delegat na Zgromadzenie Ogólne FDI od 2007 r. Jest także jego przedstawicielem w Europejskiej Regionalnej Organizacji ERO FDI, w której pełniła funkcje sekretarza (2010 – 2013), prezesa-elekta (2013 – 2016) oraz prezesa (2016 – 2019).