INTER MEDYK LIFE- czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby z rozszerzeniem o  COVID- 19.
Produkt skierowany jest do medyków prowadzących indywidualne działalności gospodarcze, zabezpiecza on klienta i jego rodzinę przed utratą dochodów w skutek choroby i nieszczęśliwego wypadku. W ostatnim czasie obserwujemy wzmożone zainteresowanie tym produktem i chcielibyśmy aby ta informacja dotarła do jak największego grona lekarzy prowadzących indywidualne praktyki lekarskie.

Ubezpieczenie na życie ze świadczeniem z tytułu niezdolności do pracy INTER Medyk Life dedykowane jest osobom wykonującym zawód medyczny oraz pracownikom służby zdrowia. Inter Medyk Life zapewni Tobie i Twoim bliskim wsparcie finansowe, w razie nieprzewidzianych zdarzeń, uwzględniając specyfikę zawodu medycznego.

Atuty:

  • Ochroną ubezpieczeniową możesz objąć Twojego małżonka, partnera życiowego, pełnoletnie dzieci
  • Ubezpieczenie jest dopasowane do specyfiki wykonywanego zawodu – możesz rozszerzyć ochronę o dodatkowy pakiet 7 najczęstszych chorób zawodowych występujących w zawodach medycznych
  • Świadczenie dzienne wypłacane od 1-go dnia niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania na
    COVID-19 i od 31-go dnia trwania niezdolności do pracy wskutek innych chorób (nawet do 18 000 zł miesięcznie)
  • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również rozpoznanie poważnej choroby (47 jednostek chorobowych), pobyt w szpitalu od 2-go dnia w wyniku choroby i od 1-go dnia w wyniku wypadku a także przeprowadzenie operacji chirurgicznej
  • Pakiet Assistance (np. pomoc domowa po hospitalizacji, transport medyczny, pomoc medyczna za granicą, dostarczenie leków)